Business Site

사업장 소개

서울 본사

  • 주요기능 : R&D Center, 영업, SCM
  • 주요개발 Project : FPM(정전/광학), Dual screen, Beauty Device, WiFi-BT 모듈 등
  • 주소 : 서울특별시 금천구 서부샛길 606, A동2401호 (가산동, 대성디폴리스지식산업센터)

베트남법인
SUNTEL VINA

  • 주요기능 : 생산기지
  • 부지 10,000㎡ / 건축 7,090㎡
  • 주소 : Lô XN8, khu công nghiệp Đại An mở rộng , Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, , Việt Nam.